Bilis Eliotas

Bilis gyvena mažame Anglijos angliakasių miestelyje, o po mokyklos, verčiamas tėvo, lanko bokso treniruotes. Kartą berniukas pamato baleto repeticiją ir judesio magija užvaldo jo vaizduotę. Baleto mokytoja netrunka pastebėti jaunąjį talentą, bet Bilis puikiai žino – sprendimui keisti bokso pirštines į puantus nepritars nei tėvas, nei jo vyresnysis brolis. Jie uždraudžia Biliui šokti, nes tai […]